Proširen tim Stvar(a)oteke

Autorka: Teodora Belić

Sada nedavno, počekom decembra ove godine u Novom Sadu, pokrenut je volonterski program sa ciljem da se otvori prva biblioteka stvari u Srbiji. Oko dvadeset volontera, koji su se prijavili za ovaj projekat, našli su se sa organizatorima u prostorijama Infopolisa da se upoznaju zajedno sa planovima i zadacima, kao i zarad međusobnog upoznavanja. Dalji skupovi su održavani u prostorijama gde se planira otvaranje same bibiloteke.

Cilj je da se sugrađanima omogući lak pristup predmetima koje samo ponekad koriste. Stvar(a)oteka će raditi slično kao i svaka biblioteka, jedina razlika je što će se umesto knjiga pozajmljivati predmeti kao što su alati, električni uređaji iz domaćinstva, oprema za sport ili hobi. Takođe se planira da u okviru nje budu organizovane i  besplatne radonice razvoja veština, popravljanja i prenamene starih i nefunkionalnih predmeta. 

Volonteri su se prijavili na jednu (ili više) od pet ponuđenih pozicija (PR-novinarka, grafički dizajner/ka, menadžer/ka za društvene mreže, fotograf/kinja, član/ica fundraising tima) u skladu sa svojim željama i interesovanjima. Ovom prilikom su i sami postali članovi CeROG organizacije. Planirano je da projekat traje oko tri meseca, od 1.12. do 29.02., a volonteri su dobrodošli da ostanu i posle toga.  Planirani period volontiranja će obuhvatiti i samo otvaranje bibilioteke početkom februara. U planu su takođe i druga dešavanja koja će biti organizovana u sklopu Stvar(a)oteke, kao što je doniranje predmeta, upisivanje budućih članova, druženje  i slično… 

volonteri stvaraoteka