Pravilnik o pozajmljivanju

 1. Građani/nke moraju biti stariji od 18 godina da bi postali članovi i pozajmili predmete iz Stvar(a)oteke – biblioteke stvari (u daljem tekstu: Biblioteka).
 2. Za pozajmljivanje predmeta i korišćenje Biblioteke potrebno je učlaniti se. Učlanjenjem u Biblioteku postaje se pridruženi Član/ica udruženja građana Centar za regenerativnu održivost gradova. Prilikom učlanjivanja svi članovi moraju (a) pročitati Pravilnik o pozajmljivanju, Politiku o privatnosti podataka, b) ispuniti prijavu za članstvo; (c) potpisati izjavu o odgovornosti; i (c) pokazati dokument za potvrdu identiteta. Provera identiteta Člana/ice vrši se predstavljanjem važeće lične karte.
 3. Samo Član/ica može da koristi predmete Biblioteke. Član neće dozvoliti upotrebu predmeta od strane druge osobe.
 4. Predmeti iz biblioteke ne smeju se dalje iznajmljivati, i koristiti u bilo kakve trgovinske, poslovne, ili komercijalne svrhe.
 5. Članovima se neće posebno naplaćivati pozajmljivanje bilo kojeg predmeta, već će se tražiti učešće u pokrivanju troškova biblioteke u vidu članarine.
 6. Članarina se može pokriti na jedan od tri načina: 1) novčanom uplatom članarine (godišnje ili polu-godišnje), 2) donacijom predmeta u vrednosti članarine, 3) volontiranjem u biblioteci.
 7. Predmet se može pozajmljivati na period od sedam dana. Pozajmljen predmet treba da bude vraćen u Biblioteku do zatvaranja Biblioteke na dan dospeća. Predmet se može vratiti samo u radno vreme Biblioteke.
 8. Član/ica može jednom obnoviti period pozajmljivanja za predmet ako (a) Član/ica kontaktira Biblioteku do podneva na dan dostavljanja predmeta, i (b) nijedan drugi Član/ica nije rezervisao predmet. Biblioteka zadržava pravo da odbije ili ograniči obnove.
 9. Član/ica može rezervisati predmet na dan pozajmljivanja. Sve rezervacije moraju biti potvrđene od strane osoblja Biblioteke. Ukoliko predmet nije podignut na dan rezervacije, Biblioteka zadržava pravo da traži od Člana/ice naknadu u vrednosti od 100 RSD. Naknadu je potrebno uplatiti u potpunosti pre pozajmljivanja nekog drugog predmeta.
 10. Ako se predmet kasno vrati, Član/ica će biti odgovoran za naknadu u iznosu od 50 RSD po predmetu dnevno, za svaki dan kada je Biblioteka otvorena, do vraćanja predmeta. Naknadu je potrebno uplatiti u potpunosti pre pozajmljivanja nekog drugog predmeta.
 11. Biblioteka zadržava pravo da preduzme odgovarajuće korake neophodne za preuzimanje nevraćenih predmeta ili neplaćenih novčanih naknada, uključujući upotrebu pravnih mera. Biblioteka zadržava pravo da oprosti naknadu štete zbog posebnih okolnosti.
 12. Osoblje Biblioteke je na raspolaganju, u skladu sa svojim saznanjima, da pomogne u objašnjavanju načina funkcionisanja i upotrebe predmeta. Međutim, preuzimajući bilo koji predmet, Član/ica potvrđuje da je sposoban da ga koristi na siguran i primeren način.
 13. Član/ica se slaže da Biblioteka nije odgovorna za bilo kakve nedostatke predmeta koji su prouzrokovani u proizvodnji, kvalitetom izrade ili druge materijalne nedostatke svojstvene bilo kojem pozajmljenom predmetu.
 14. Član/ica se slaže da ako bilo koji pozajmljeni predmet postane nebezbedan ili u lošem stanju, mora odmah da prekine upotrebu i da tokom vraćanja predmeta o tome obavesti Biblioteku, ako ne i ranije.
 15. Svi predmeti se vraćaju u istom (ili boljem) stanju u kojem su izdati, uzimajući u obzir normalno habanje. Svi predmeti se vraćaju čisti.
 16. Član/ica pristaje da plati gubitak ili oštećenje bilo kojeg predmeta. Pristaje na procenu biblioteke o stanju predmeta i prihvata procenu Biblioteke o poštenoj nadoknadi bilo kakve štete, prljavštine, i/ili gubitka predmeta delimično ili ukupno. Naknada štete mora biti učinjena u potpunosti pre pozajmljivanja bilo kojeg drugog predmeta. Naknada štete može biti novčana ili kroz donaciju drugog predmeta iste vrednosti.
 17. Biblioteka zadržava pravo da odbije zajam bilo kojeg predmeta po vlastitom nahođenju.
 18. Biblioteka zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Pravilnik o pozajmljivanju, o čemu će pravovremeno informisati svoje Članove/ice.